Gerdab.IR | گرداب

همکاری بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی برای دستیابی به فناوری‌های جدید

همکاری بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی برای دستیابی به فناوری‌های جدید
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۰

سیستم جدید پیشنهادی باعث خواهد شد تا علاوه بر حفظ شیوه تسویه حساب فعلی، خطر انتقال پول برای هر دو طرف مبادله به حداقل برسد.

به گزارش گرداب - بانک مرکزی ایتالیا و آلمان، گزارش‌های خود را در مورد تسویه حساب‌های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده، ارائه کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که امکان استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده در بخش‌های سنتی به زمان بیش‌تری نیاز دارد، آن هم به این دلیل که باید بررسی‌های دقیق زیرساختی انجام شده و تمام هزینه‌ها و خطرات ارزیابی شود.

بانک‌های مرکزی اروپا با همکاری هم سعی دارند تا در تسویه حساب‌های پولی، از فناوری دفتر کل توزیع شده که بلاکچین بر پایه آن ایجاد شده، استفاده کنند. بانک‌های مرکزی ایتالیا و آلمان با هم روی این روند کار می‌کنند.

در اطلاعیه رسمی منتشر شده، تأکید بر این بود که جایگزین کردن فناوری دفتر کل توزیع شده با سیستم‌های معمولی فعلی، هدف اصلی این همکاری نیست. در عوض، هدف این است که این فناوری از شیوه‌های فعلی تسویه حساب بانک‌های مرکزی پشتیبانی کند.


سیستم جدید پیشنهادی باعث خواهد شد تا علاوه بر حفظ شیوه تسویه حساب فعلی، خطر انتقال پول برای هر دو طرف مبادله به حداقل برسد. فناوری جدید از یوروی دیجیتال نیز پشتیبانی می‌کند و به عنوان پلی بین سیستم‌های پرداختی مورد استفاده توسط بانک‌های مرکزی اروپایی و دارایی‌های توکنی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده، شناخته می‌شود.


رئیس بانک مرکزی ایتالیا، ایگنازیو ویسکو، می‌گوید که فناوری دفتر کل توزیع شده توانایی ایجاد محصولات و خدمات جدید، ایجاد جریان‌های درآمد اضافی، کاهش هزینه عملیات و بهینه‌سازی ساختار‌های سازمانی را دارد. او در ادامه تأکید کرد که امکان استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده در بخش‌های سنتی به زمان بیش‌تری نیاز دارد، زیرا باید بررسی‌های دقیق زیرساختی انجام شده و تمام هزینه‌ها و خطرات ارزیابی شود.

یک شرکت بازار سرمایه، بانک مرکزی آلمان و آژانس مالی آلمان با مشارکت چندین بانک دیگر آزمایشی را در رابطه با عملکرد فناوری دفتر کل توزیع شده در ماه مارس ۲۰۲۱ انجام دادند. در طی این برنامه، آژانس مالی آلمان، اوراق قرضه دولتی ده ساله از طریق سیستم دفتر کل توزیع شده صادر کرد تا معاملات اوراق بهادار در بازار‌های اولیه و ثانویه را آزمایش کند.

منبع:
cointelegraph