Gerdab.IR | گرداب

هم اندیشی برای تدوین الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی

هم اندیشی برای تدوین الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۰

معاون مرکز ملی فضای مجازی در نشست هم اندیشی برای تدوین الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی گفت: سند الزامات حاکمیتی این فناوری در راستای توسعه کسب و کار‌ها و اشتغالزایی تدوین می‌شود.

به گزارش گرداب، اولین نشست هم اندیشی پیش نویس سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی با حضور تیم متخصص حوزه هوش مصنوعی پژوهشکده فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، خبرگان و اساتید دانشگاه‌های برتر کشور به جهت ایجاد کانون همگرایی نخبگان علمی و اجرایی و تهیه سندی متناسب با شایستگی‌های کشور برگزار شد.

در این نشست ابوالفضل روحانی معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: هدف اصلی تدوین سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی، انسجام دیدگاه‌ها و پرداختن به این حوزه مهم در کشور است تا بتوان با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های قابل توجه از توسعه هوش مصنوعی، تجاری سازی دانش و فناوری این حوزه را تسریع کرده و به رقابت پذیری اقتصادی در سطح منطقه و جهان نزدیک شد.

وی با اشاره به برگزاری اولین نشست هم اندیشی پیش نویس این سند، افزود: در این سند قرار بر این است تا با مطالعه اسناد بالادستی مرتبط با فناوری‌های هوشمند و با نگاهی بر زیست بوم و فلسفه هوش مصنوعی و تاکید بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی و آگاهی بخشی عمومی و اجتماعی سازی، اخلاقیات، تنظیم گری و دیگر جنبه‌های مهم، الزامات اساسی برای توسعه هوش مصنوعی در چارچوب ارزش‌های حاکم بر جامعه، تهیه و تدوین شود.

هم اندیشی برای تدوین الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت تدوین اسناد ملی و برنامه‌ریزی جهت مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: به موجب نقش برجسته فناوری هوش مصنوعی در موفقیت کسب و کارها، افزایش مهارت‌های بهره گیری از این فناوری و به دنبال آن ایجاد اشتغال سرمایه انسانی، حوزه‌های خدماتی همچون درمان و آموزش از آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: عموم افراد جامعه نیز نیازمند کسب مهارت‌های کار با ابزار‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های فناورانه خواهند بود و این فناوری می‌تواند عرصه اشتغال را در کشور متحول کند.