Gerdab.IR | گرداب

سند هوش مصنوعی تدوین می‌شود

سند هوش مصنوعی تدوین می‌شود
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۰

متخصصان حقیقی و حقوقی به کمیسیون‌ها دعوت می‌شوند و بعد نسخه نهایی تهیه و در ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح و تصویب می‌شود، در مواردی فراگیری داشته باشد در صحن شورا بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش گرداب، رجبعلی برزویی درباره تدوین سند هوش مصنوعی اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه سند هوش مصنوعی ازسوی معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه شده و به ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده است، در حال حاضر باید دستگاه‌ها دعوت شوند تا کار نگاشتن سند آغاز شود.

وی درباره روند تهیه اسناد بالادستی گفت: به صورت کلی قبل از تدوین اسناد در ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان مربوطه پیشنهاد آن را عنوان می‌کند، مثلاً برای تدوین سند نانو، ستاد نانو پیشنهاددهنده بود؛

بنابراین دستگاه‌ها پیشنهادشان را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرستند و بعد دبیرخانه با ساختار‌های موجود تطبیق می‌دهد، سپس جلساتی را با ذینفعان برگزار می‌کند.

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ادامه برای نوشتن اسناد، پیش‌نویس اولیه با هماهنگی دبیرخانه و ذینفعان تهیه می‌شود، ستاد علم و فناوری نتیجه بررسی را به کمیسیون‌های تخصصی می‌سپارد.

متخصصان حقیقی و حقوقی به کمیسیون‌ها دعوت می‌شوند و بعد نسخه نهایی تهیه و در ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح و تصویب می‌شود، در مواردی فراگیری داشته باشد در صحن شورا بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

برزویی بیان کرد: از آنجایی که سند نانو و سند کوانتوم پیش از سند هوش مصنوعی در دستور کار ستاد علم و فناوری قرار داشتند، ابتدا باید این اسناد نهایی شوند و سپس بررسی سند هوش مصنوعی در دستور کار قرار گیرد.

سند کوانتوم سند مهمی است مثلاً دولت چین ۱۰ میلیون یورو برای آن بودجه گذاشته است ما نیز باید به‌سرعت باید این سند را نهایی کنیم پس از آن، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری سند هوش مصنوعی تدوین می‌شود.