Gerdab.IR | گرداب

احتمال تدوین طرح جدید حمایت از حقوق کاربران توسط مرکز پژوهش‌ها

احتمال تدوین طرح جدید حمایت از حقوق کاربران توسط مرکز پژوهش‌ها
تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۰

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید در حوزه فضای مجازی تدوین شود، گفت: به عقیده من طرحی جدید با کمترین ایراد ارائه شود، بهتر خواهد بود.

به گزارش گرداب - لطف الله سیاهکلی، در خصوص ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته است، گفت: کار اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس کاری تخصصی است، درواقع مرکز پژوهش‌های مجلس موارد را به صورت کارشناسی بررسی می‌کند و اگر موضوعی را دارای ایراد بداند آن را مطرح می‌کند، تلاش است قانون نویسی با کمترین ایراد و اشکال و دارای جامعیت باشد، از همین نظر اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه بسیار مطلوب است.

وی افزود: ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته باید مورد بررسی اعضای کمیسیون مشترک قرار بگیرد و مشخص شود این ایرادات به چه میزان به طرح وارد است، به هر شکل کمیسیون به دنبال این است که از تمام نظرات کارشناسی استفاده کند، قطعا به ایراداتی که مطرح شود توجه خواهد شد و تمرکز بر این است که قانونی نوشته شود که دارای ایراد نباشد.

احتمال تدوین طرح جدید حمایت از حقوق کاربران توسط مرکز پژوهش‌ها

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: ما در کمیسیون تاکید داریم که نظرات کارشناسی در طرح لحاظ شود، هر بخشی دارای ایراد باشد نیز آن ایراد را رفع خواهیم کرد، درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود، به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می‌شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارائه کنند، البته صرفا احتمال این موضوع را می‌دهم چرا که من یک عضو کمیسیون هستم، به عقیده من اگر این فرصت در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد که طرحی جدید را با کمترین ایراد ارائه کنند بهتر خواهد بود