Gerdab.IR | گرداب

مستند | چرا بازی‌های ایرانی در جذب مخاطب ناموفق هستند؟

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۰

مهم‌ترین علت شکست بازی‌های ایرانی در جذب مخاطب کدامند.