Gerdab.IR | گرداب

سامانه مرکز کنترل مأموریت ماهواره‌های سنجشی ثبت اختراع شد

سامانه مرکز کنترل مأموریت ماهواره‌های سنجشی ثبت اختراع شد
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۴۰۰

سامانه مرکز کنترل مأموریت به منظور مدیریت عملیات ماهواره برای ماهواره‌های سنجشی ثبت اختراع شد.

به گزارش گرداب، سامانه مرکز کنترل مأموریت به منظور مدیریت عملیات ماهواره برای ماهواره‌های سنجشی که در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به انجام رسیده، به عنوان اختراع در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.

حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: هدف از این اختراع، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای واحد و تجمیع شده است که به صورت خودکار بتواند با استفاده از چند ایستگاه زمینی، ماهواره‌های مختلف را کنترل کرده، با آن‌ها ارتباط سالم برقرار کند و عملیات طرح‌ریزی، زمانبندی، تهیه فرامین و دریافت اطلاعات از ماهواره را به صورت خودکار ارائه کند.

سامانه مرکز کنترل مأموریت ماهواره‌های سنجشی ثبت اختراع شد

وی در خصوص ضرورت و اهمیت این اختراع توضیح داد: در بررسی و بازدید از ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ها ملاحظه شد که در تمامی این ماهواره‌ها هیچ کنترل خودکاری برای نرم‌افزار ایستگاه زمینی تعبیه نشده و تنها موردی که به صورت خودکار انجام می‌شد، دریافت و ارسال داده‌های تله‌متری و تله‌کامند از ماهواره / به ماهواره بود.

هماهنگی برای دریافت اطلاعات تله‌متری و ارسال اطلاعات تله‌کامند توسط تلفن بین ایستگاه مرکزی و سایر ایستگاه‌ها انجام می‌شد و معایب چنین روشی لزوم وجود چند نفر در هر ایستگاه در زمان گذر ماهواره و همچنین عدم هم‌زمانی مناسب بود.

صمیمی گفت: از این رو با استفاده از یک سامانه جامع کنترلر و عملیات ایستگاه مرکزی (MCC) می‌توان پردازش داده‌های ارسالی از ماهواره، ایجاد، طرح‌ریزی و زمانبندی عملیات مأموریت و تهیه فرامین به سمت ایستگاه‌های TT&C مورد نظر برای ارسال را خودکار کرد و هر ایستگاه می‌تواند با یک نفر راه‌اندازی شود.وی

برخی از مزایای این اختراع را شامل استفاده از الگو‌های قابل تعریف توسط کاربر برای طراحی مأموریت‌های پروازی، قابلیت تعریف پویای تله‌کامند‌ها و تله‌متری‌های ماهواره توسط کاربر، اتصال به نرم‌افزار‌های ناوبری مانند STK برای اخذ گذر‌های ماهواره‌ها و پیاده‌سازی بر پایه استاندارد PUS از مجموعه استاندارد‌های ECSS دانست.