Gerdab.IR | گرداب

تولید "آجر هوشمند بدون نیاز به پُخت" توسط یک دانشگاه ایرانی

تولید
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گفت: ما آجر‌های هوشمند بدون نیاز به پُخت را تولید کردیم که با استفاده از پسماند و نانوذرات، تولید شده و نیازی به پُخت ندارند و در نتیجه co ۲ وارد هوا و محیط زیست نمی‌کنند.

دکتر سالومه مسگری عباسی در حاشیه رویداد فناورانه گام دوم اظهار کرد: طرح تیم فناور ما ساخت "آجر‌های هوشمند بدون نیاز به پخت" با استفاده از پسماند فرایند وایر و همینطور نانوذرات است که اعضای دیگر این تیم دکتر حمیدرضا احمدی و دکتر رستگار فاطمی است.

وی گفت: در این طرح، آجر‌ها نیاز به پُخت ندارند! در نتیجه co۲‌ای وارد محیط زیست نمی‌شود و جزو محصولات و مصالح ساختمانی سبز محسوب می‌شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تصریح کرد: به دلیل استفاده از پسماند به محیط زیست نیز کمک می‌کنیم و به ازای تولید یک تُن اکسید آلومینیم بیش از ۲ تُن گِل قرمز تولید می‌شود که از آن برای ساخت استفاده می‌کنیم. آجر‌های ما طراحی خاصی دارند که در یکدیگر به صورت پازل چِفت می‌شوند و مصرف ملات را تا ۶۰ درصد برای دیوارکشی کاهش می‌دهند.

وی ادامه داد: این آجرها، آوار در هنگام زلزله ندارند و همچنین می‌توانند به صورت همزمان، به عنوان نما نیز مورد استفاده قرار بگیرند یعنی اگر از این آجر‌ها دیواری ساخته شود دیگر نیازی به نازک‌کاری و نما نیست.

مسگری عباسی گفت: ساختار این آجر‌ها طوری است که به عنوان عایق حرارتی و عایق صوتی نیز قابلیت استفاده را دارد و برای داکت‌گذاری و لوله‌گذاری برای کانال‌های آب و همینطور کانال‌های برق نیازی به بُرش و ایجاد حُفره در داخل آجر هوشمند طراحی شده نیست.