Gerdab.IR | گرداب

به زودی؛

ارائه خدمات بانک مرکزی در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی

ارائه خدمات بانک مرکزی در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۱

چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی ارائه می‌شود.

به گزارش گرداب، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی منتقل می‌شود گفت: با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات و اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی، توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی منتقل کنیم. این کار مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی و بانک مرکزی به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی متصل می‌شود.

مهران محرمیان با برشمردن این چهار خدمت توضیح داد: نخستین خدمت استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی که رفع سوء اثر نشده است.

او افزود: سومین خدمت نمایش حساب‌های مسدودشده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد؛ بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود باشد، این موارد نیز برای او نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند. خدمت پرکاربرد چهارم نیز ارائه لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.