Gerdab.IR | گرداب

هوشمندسازی در کلان‌شهر‌ها به اجرا در می‌آید

هوشمندسازی در کلان‌شهر‌ها به اجرا در می‌آید
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۱

هوشمندسازی شهر‌ها با تمرکز بر حمل‌ونقل هوشمند ویژه شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و کلان‌شهر‌ها از موضوعات مطرح در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

به گزارش گرداب به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهر هوشمند، نیاز امروز و ضرورت فردا است، یکی از موارد اهمیت شهر هوشمند این است که امروزه با رشد چشمگیر اطلاعات و فناوری‌ها شاهد تحول و توسعه خوبی در حوزه اداره امور شهری هستیم که نادیده گرفتن آن باعث بی‌نظمی در اداره شهر‌ها و عدم ارائه خدمات مناسب و... می‌شود.

تحقق اصولی شهر هوشمند و هوشمندسازی شهر‌ها و شهرداری الکترونیک باید همواره از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری باشد.

بر همین اساس در یکی از آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده که وزارت کشور در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین ویژگی‌ها، راهبرد‌های و ضوابط شهر‌های هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل‌ونقل هوشمند ویژه شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و کلان‌شهر‌ها ظرف مدت ۶ ماه اقدام کند.

فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و کلان‌شهر‌ها موظف هستند براساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی خود از شروع سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۵ جهت تحقق شهر هوشمند به وزارت کشور ارائه کنند و پس از تأیید وزارتخانه آن را به اجرا برسانند.