Gerdab.IR | گرداب

طرح پیشنهاد ایران در خصوص «سکو‌های دیجیتال» و «شبکه‌های فراملی»

طرح پیشنهاد ایران در خصوص «سکو‌های دیجیتال» و «شبکه‌های فراملی»
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۱

اعضای گروه پارلمانی ایران با حضور در نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA، پیشنهاد ایران در خصوص «سکو‌های دیجیتال» و «شبکه‌های فراملی» را مطرح کردند.

به گزارش گرداب، نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA، به ریاست محمدمهدی زاهدی و با همراهی معصومه پاشایی بهرام از اعضای گروه پارلمانی ایران در APA، برگزار شد.

رئیس کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA، در آغاز نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی به ارائه گزارشی در خصوص جلسه تخصصی این کمیته که به میزبانی پارلمان ج. ا. ایران در سال ۲۰۲۱ برگزار شده بود، پرداخت که طی آن از مجموع ۱۵ قطعنامه مورد بررسی در این کمیته، دو قطعنامه به تعویق افتاد و دو قطعنامه جدید ارائه شد که بررسی و تصویب آن به نشست تخصصی این کمیته موکول شد و ۱۱ قطعنامه دیگر به تصویب رسید.

بر اساس دستور کار این کمیته، نمایندگان پارلمان‌های شرکت کننده در خصوص وضعیت نمایندگان زن در کشورشان به ایراد سخنرانی پرداختند.

معصومه پاشائی بهرام که به نمایندگی از پارلمان کشورمان در این نشست حضور داشت، دستاورد‌های کشورمان در حوزه زنان را تشریح کرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس باور‌های عمیق خود به جایگاه و منزلت زن، اهمیت زیادی برای حمایت از آنان در مقابل هرگونه تبعیضی قائل است.

همچنین در این کمیته، پیشنهاد پارلمان ایران در خصوص سکو‌های دیجیتال و شبکه‌های فراملی از سوی معصومه پاشایی‌بهرام مطرح شد.

قابل ذکر است، علی علیزاده، رئیس گروه پارلمانی ایران هم در APA هم حضور داشت