Gerdab.IR | گرداب

نتیجه آزمون دانشگاه کمبریج؛

جوانتر‌ها بیشتر از افراد مسن اخبار جعلی را باور می‌کنند

جوانتر‌ها بیشتر از افراد مسن اخبار جعلی را باور می‌کنند
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۲

روان‌شناسان دانشگاه کمبریج برای ارزیابی توان فرد در شناسایی اخبار جعلی آزمونی طراحی کرده‌اند.

به گزارش گرداب، روان‌شناسان دانشگاه کمبریج نخستین آزمون تاییدشده «حساسیت به اطلاعات جعلی» را طراحی کردند. این آزمون دو دقیقه‌ای توانایی فرد برای تشخیص اخبار واقعی از اخبار جعلی را ارزیابی می‌کند.

برطبق پیمایش صورت‌گرفته جوانتر‌ها (۱۸ تا ۲۹ سال) در این آزمون نتیجه‌ای بدتر از افراد بالغ (۶۵ ساله و بیشتر) داشتند. درحالی که تنها ۱۱ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله در شناسایی سرخط خبر‌های جعلی موفق بودند، افراد بالغ ۳۶ درصد موفقیت داشتند.

تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که هرچقدر زمانی که کاربر در فضای مجازی می‌گذارند بیشتر باشد، برای پذیرش اخبار گمراه‌کننده و جعلی مستعدتر خواهد بود.

در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان بیشتر مستعد اخبار جعلی و گمراه‌کننده است. حدود ۵۳ درصد از کسانی که اخبار را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، نمره بالایی در این آزمون نگرفته‌اند و تنها ۴ درصد از این افراد نمره بالایی در شناسایی اخبار جعلی و واقعی داشتند.