Gerdab.IR | گرداب

سواد مالی مردم در استفاده از بازار‌های مالی، کمتر از ۳۵ درصد است

تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۴۰۲

شرکت آموزش بورس: برای افزایش سواد مالی و کاهش کلاهبرداری در بازار‌های مالی، برنامه‌های رایگان آموزشی برای گروه‌های سنی مختلف تدوین شده و در حال اجراست.