Gerdab.IR | گرداب

مستند/ تولید ارگان‌های مصنوعی بدن

تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۲

توانایی طراحی و ساخت ارگان‌های مصنوعی پیچیده قطعا یکی از توانایی‌های کشور‌های پیشرفته جهان و از نیاز‌های مهم بیماران در تمامی کشور‌های جهان خواهد بود.