Gerdab.IR | گرداب

امپراطوری، تجارت داده‌ها و نبرد دیجیتال | مستند

تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۲

به تازگی سندی از دفتر اداره‌کننده اطلاعات ملی (ODNI) منتشر شد که از بازار خریدوفروش انبوه داده‌های شهروندان توسط آژانس‌های امنیتی آمریکایی پرده برمیدارد. در این گزارش محرمانه افشا شده که بازار سیاهی گسترده‌ای در آمریکا وجود دارد که مشتریان و خریداران آن سازمان‌های اطلاعاتی هستند و داده‌های شهروندان به خریدوفروش گذاشته می‌شود.