Gerdab.IR | گرداب

گام‌های بعدی برای اجرای قانون هوش مصنوعی اروپا

گام‌های بعدی برای اجرای قانون هوش مصنوعی اروپا
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

این قانون اقدامی مهم در عرصه تنظیم‌گری فناوری هوش مصنوعی محسوب می‌شود.

به گزارش گرداب، پس از کش و قوس‌های فراوان برای اتخاذ اولین قانون هوش مصنوعی در اتحادیه‌ی اروپا، مفاد این قانون پس از دریافت تاییدیه‌های نهایی به مرور در بازه‌های زمانی مختلف لازم الاجرا خواهد شد.

کمیته‌های بازار داخلی و آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا قوانین هوش مصنوعی را در ۱۳ فوریه تصویب خواهند کرد و پس از آن رأی‌گیری در نشست عمومی که در حال حاضر برای ۱۰ تا ۱۱ آوریل برنامه‌ریزی شده است، برگزار خواهد شد. پذیرش نهایی قانون با تایید رسمی در سطح وزیران کامل می‌شود.

قانون هوش مصنوعی ۲۰ روز پس از انتشار در ژورنال رسمی اتحادیه‌ی اروپا لازم الاجرا خواهد شد. فعالیت‌های ممنوعه شش ماه پس از این زمان اعمال می‌شوند، با این حال تعهدات مرتبط با مدل‌های هوش مصنوعی پس از یک سال آغاز می‌شود.

سایر قوانین پس از دو سال اعمال خواهند شد. از طرفی طبقه‌بندی سیستم‌های هوش مصنوعی پرخطر، که طبق سایر قوانین اتحادیه اروپا نیاز به ارزیابی شخص ثالث تحت دارند، یک سال بیشتر طول خواهد کشید.