Gerdab.IR | گرداب

اجلاس امنیت سایبری مونیخ برگزاری شد

اجلاس امنیت سایبری مونیخ برگزاری شد
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

در این کنفرانس مقامات ارشد سایبری کشور‌های غربی مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش گرداب، کنفرانس امنیت سایبری سایبری مونیخ در روز‌های ۱۴ تا ۱۶ فوریه برگزار شد. این اجلاس در حاشیه کنفرانس اصلی یعنی کنفرانس امنیت سایبری مونیخ (MSC) برگزار می‌شود.

برخی از مقامات ارشد حوزه امنیت سایبری کشور‌های اروپایی و آمریکا از جمله رئیس اف‌بی‌آی (FBI)، مدیر سازمان امنیت سایبری فرانسه (ANSSI) و مسئول امنیت سایبری آلمان (BSI) در این اجلاس شرکت کردند.

گفتگو‌ها در این کنفرانس بر موضوعاتی همچون بازاندیشی در راهبرد تاب‌آوری سایبری در کشور‌های غربی، تهدید‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی و همچنین موضوع جلوگیری از مداخله در انتخابات پیش روی اروپا و آمریکا متمرکز بود.

کنفرانس امنیتی مونیخ که یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مقامات سیاسی و امنیتی در جهان است امسال شصتمین دوره خود را برگزار می‌کند. کنفرانس امنیت سایبری مونیخ نیز از ۱۰ سال پیش برای رسیدگی به موضوعات بااهمیت در حوزه امنیت سایبری تشکیل می‌شود.

منبع: The Record