Gerdab.IR | گرداب

سکوهای اینترنتی بومی در ژاپن | مستند

تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

بخش بزرگی از نیاز ژاپنی‌ها به سرویس‌های اینترنتی توسط سکو‌های بومی تأمین می‌شود.