Gerdab.IR | گرداب

رحيم‌پور ازغدی:

زنان و كودكان غربی بزرگترين قربانيان هرج‌ومرج جنسی

تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰

حسن رحيم‌پور ازغدي با بيان اينكه در جامعه غربي بسیاری از كودكان پدران خود را نمي‌شناسند، گفت: «زنان و كودكان غربي بزرگترين قربانيان هرج‌ومرج جنسي هستند.»

به گزارش گرداب، حسن رحيم‌پور ازغدي كه عصر روز گذشته در تالار عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني مي كرد، با اشاره به بنيان‌هاي حقوق بشر گفت: «معيار حقوق بشر خوشامد انسان‌ها نيست و از هيچ فلسفه غيرالهي و غيرتوحيدي، كرامت انساني اثبات نمي‌شود.»

وي با بيان اينكه ‌براي تشخيص همه لوازم و مصاديق حقوق بشري عقل لازم است ولي كافي نيست، اظهار داشت: «با هر مبنايي نمي‌شود براي حقوق بشر فلسفه اثبات كرد و معيار داوري و ارزش‌گذاري راجع به نظام‌هاي حقوقي خوشامد انسان‌ها نيست.»

اين استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث سنگسار و ادعاي نقض حقوق بشر در ايران از سوي كشورهاي غربي، گفت: «در كتاب مقدس تورات حكم سنگسار آمده و به‎ جز يك مورد ديگر اين حكم در قرآن نيست، در تورات فرمان داده شده كه اگر مردي به زني تجاوز كرد و آن زن از خود دفاع نكرد هر دوي آن‌ها بايد از شهر بيرون برده شوند و سنگسار شده تا كشته شوند.»

ازغدي با بيان اينكه در تورات مصاديق ديگري نيز براي سنگسار و زنده زنده سوزاندن مرتكبين به گناهان جنسي آمده است، اظهار داشت: «در اسلام اثبات "زنا‌" خيلي سخت است و شدني نيست و بايد چهار شاهد عادل با جزئيات آن اتفاق را در ملأ عام بايد ببينند.»

وي اضافه كرد: «تنها دادگاهي كه در اسلام، شاهد آن محاكمه مي‌شود، دادگاه تهمت جنسي است و در صورتي كه چهار شاهد همزمان و در يك دادگاه به يك نحو شهادت ندهند 80 ضربه شلاق مي‌خورند.»

در جامعه غربي 75 درصد از كودكان پدران خود را نمي‌شناسند
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اسلام عقده جنسي وجود ندارد، اظهار داشت: «در اسلام ازدواج، كامل‌كننده ايمان است در حالي كه در مسيحيت ازدواج امري غيرالهي است.»

وي ادامه داد: «در جامعه غربي 75 درصد از كودكان پدران خود را نمي‌شناسند و نزد مادر خود بزرگ مي‌شوند، براي اينكه اصل بر روابط جنسي است.»

ازغدي با بيان اينكه بزرگترين قرباني هرج و مرج جنسي زنان هستند، گفت: «معمولاً مظلوم اصلي روابط جنسي نامشروع، زن و كودكي است كه به دنيا مي‌آيد.»

وي با بيان اينكه لذايذ معيار حقوق بشر نيست، اظهار داشت: «وحشيانه‌ترين نوع برخورد با حقوق بشر اين است كه معيار تأييد يا نفي حقوق بشر را بر مبناي لذت بگذاريم.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه قبول همجنس‌بازي و نقض حقوق‌بشر دانستن برخورد با آن بر معيار لذت و سود شخصي است، گفت: «معيار اينكه چه‎چيزي حقوق بشر است رأي اكثريت، نظر اشخاص حاكم يا تحميل يك نژاد بر بشريت معيار حقوق بشر نيست و با هيچ منطقي نمي‌توان براي حقوق بشر بنياد فلسفي اثبات كرد مگر اينكه انسان را درست شناخت و بر مبناي حقوق استحقاق، ريشه فلسفي پيدا كرد.»

وي افزود: «اينكه چه‎موقع و چه‎كسي مستحق چه مجازاتي است زماني است كه رابطه حق و ذي‌حق اثبات شود.»

ازغدي اضافه كرد: «تمام نظام‌هاي حقوق بشر نظير پوزيتيويسم‌ حقوقي، مبتني بر تعريفي از بشر هستند و معيار براي استحقاق بر اساس تعريف از بشر است.»

بسياري كه درباره حقوق بشر صحبت مي‌كنند قادر به اثبات فلسفي آن نيستند
وي با بيان اينكه 70 الي 80 درصد ليست‌هاي حقوق بشري مشترك است، اظهار داشت: «استدلال‌ها در اين ليست‌ها متفاوت است و بسياري كه درباره حقوق بشر صحبت مي‌كنند، قادر به اثبات فلسفي حقوق بشر نيستند.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه يك فرد معتقد به فلسفه كانتي يا هگلي نمي‌تواند برهان فلسفي درباره حقوق بشر بياورد، گفت: «يك مسلمان مي‌تواند درباره حقوق الهي صحبت كند براي اينكه در آيات، روايات و ادعيه درباره حقوق بشر سخن بسياري گفته شده است.»

وي با بيان اينكه در پوزيتيويسم تعريف غيرالهي از حقوق بشر معني ندارد، تصريح كرد:‌ «در اين فلسفه اعتقاد بر اين است كه فرد بر خود مالكيت دارد و حق خودكشي دارد، ولي در تفكر توحيدي همان‎طوري كه نمي‌توان كسي را كشت خودكشي نيز نمي‌توان كرد.»

ازغدي با بيان اينكه از نگاه پوزيتيويستي عدالت معني ندارد، گفت: «بدون نماز و روزه و فقه، به تكامل انساني نمي‌توان رسيد.»

وي ادامه داد: «در تفكر مادي، لذت معيار است ولي در نظام توحيدي لذت ملاك نيست و لذت به نفع كمال، خوب است.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه مبناي حقوق بشر فقط رضايت نيست بلكه كرامت انساني مطرح است، تصريح كرد: «هدف يك نظام حقوقي، حفظ كرامت و رساندن انسان به عدالت است.»

وي اضافه كرد: «در منطق الهي هر كسي كه به دنيا مي‌آيد حقي در اين جهان پيدا مي‌كند براي اينكه اين جهان براي انسان آفريده شده است.»

ازغدي با بيان اينكه انسان مستحق 2 نوع حق بالفعل و بالقوه است، گفت: «هر كسي كه به دنيا مي‌آيد حق زندگي دارد و در جهان بيني اسلامي در باب انسان و زندگي رابطه واقعي و نمايي وجود دارد.»

وي با اشاره به اينكه رابطه بيان شده در قرآن از سوی خداوند، رابطه‌اي حقيقي است، بيان داشت: «در ارتباط تكويني براي حقوق حدودي وجود دارد و اگر به عالم نگاه درستي شود بين اشيا و گياهان ارتباطي خاص وجود دارد.»

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: «اگر روابط بين اشيا و موجودات درك شود مي‌توان مبناي حقوق بشر را فهميد و اگر تناسبي بين آدم، حيوان و جهان نباشد هيچ حقوقي قابل اثبات نيست.»

وي با اشاره به دعاي روز دوشنبه گفت: «در قرآن و تمام دعاها حقوق بشر تعيين شده و كسي نمي‌تواند حقوق بشر را عليه حق‌ الله و حقوق بشر معني كند.»

اينكه كسي بگويد حقوق بشر زاييده بشر امروزي است در اشتباه است
ازغدي با اشاره به حقوق حيوانات در اسلام نيز، گفت: «در فتواهاي متعدد فقها درباره حقوق حيوانات آمده است كه براي نمونه اگر صاحب حيواني از تغذيه درست حيوان خودداري كند نظام اسلامي مي‌تواند وارد شود و در صورت عدم قبول صاحب حيوان، حكومت اسلامي مي‌تواند وي را مجبور به رعايت حقوق حيوان بكند.»

وي درباره ديدگاه قرآن در قتل عمد نيز اظهار داشت: «در قرآن براي قصاص قتل عمد توصيه نشده و فرموده كه اگر ببخشيد بهتر است ولي راه قصاص را باز گذاشته است.»

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اگر قصاص قتل انجام نشود، جان انسان بي‌ارزش مي‌شود، اظهار داشت: «حكم قصاص، دفاع از زندگي و حيات بشري است و اين حكم بيانگر آن است كه جان انسان ارزان نيست؛ اگر قصاص انجام نشود قتل‌ها بيشتر مي‌شود.»

وي در ادامه در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان درباره تفتيش عقايد، بيان داشت: «اگر تحقيق شود براي اثبات اينكه كسي بي‌دين است عملي حرام انجام شده است ولي اگر در استخدامي باشد كه با حقوق مردم سروكار دارد، مي‌توان تفتيش را انجام داد.»

ازغدي در پاسخ به سؤال ديگري كه درباره تاريخ حقوق بشر پرسيده شده بود، گفت: «اينكه كسي بگويد حقوق بشر زاييده بشر امروزي است در اشتباه است براي اينكه پيامبران براي حقوق بشر آمدند و در تاريخ نيز نمونه‌هاي زيادي، نظير حمورابي و منشور كوروش براي حقوق بشر وجود دارد.»

وي در پايان با بيان اينكه خشونت عليه عوامل خشونت، امري بشري است، اظهار داشت: «اگر احكام اسلامي اجرا شود بسياري از جرم‌ها كاهش مي‌يابد.»

منبع: فارس