Gerdab.IR | گرداب

"الماسی برای فریب" بعد از دو هفته

تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

حالا بعد از گذشت دو هفته، بازی‌خورده‌های اصلی این پروژه لب به سخن گشوده‌اند...