Gerdab.IR | گرداب

آموزش اجباری همجنس گرایی در آمریکا

تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۰

به دنبال حمایت های مقامات آمریکایی از همجنس بازان در آمریکا مدارس ایالت کالیفرنیا نیز در اقدامی آموزش همجنس بازی را در دروس خود قرار داد.

به گزارش گرداب، با افزایش حمایت های مقامات آمریکایی از همجنس بازی در آمریکا و همچنین سخنرانی انتخاباتی اخیر اوباما در میان هم جنس بازان آمریکایی و اعلام حمایت وی از آنان و اعلام حقوق قانونی برای هم جنس بازان، مدارس ایالت کالیفرنیا آمریکا نیز در اقدامی آموزش همجنس بازی را در دروس خود قرار داد.

بنابراین گزارش، اضافه شدن آموزش همجنس بازی در کتب درسی دانش آموزان به پیشنهاد یک دانشگاه صهیونیستی در کالیفرنیا صورت گرفته، تدوین و تهیه این کتاب نیز از سوی همین دانشگاه انجام شده است.

آموزش همجنس گرایی‌ که در کتاب درسی گنجانده شده، برای کلیه دانش آموزان مدارس کالیفرنیا اجباری است.

همچنین چند ماه پيش كنگره آمريكا قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن استخدام همجنس‌بازان در ارتش آمريكا آزاد شد و قانون "نپرس، نگو" لغو شد.

روند ویرانی  نظام خانواده در غرب روز به روز گسترش می یابد و نشانه های این ضعف را می توان در نظام تربیتی و آموزشی غرب تا حدود زیادی مشاهده کرد.

غرب پس از نابودی بنیان خانواده بر مبنای شریعت، اینک به دنبال نابودی خانواده های غیر دینی است و اصولا تمدن غرب از نهاد خانواده ترس دارد و با سوق دادن افراد به سوی همجنس بازی و زندگی مشترک آنان با همجنس خودشان به دنبال نابودی انسانیت است.

منبع: بولتن