Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ حیا

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۰

ایمان که برود بسیاری از چیزها را محو می کند...

گرداب- زمانی چیزی را به اشتباه یا غفلت و سهل انگاری از دست می دهیم و دیگر فرصتی نیست تا به جای آن چیزی به دست آوریم یا آن را جبران کنیم.

اما در زندگی ما انسان ها ستونها و پایه های اساسی و عظیمی وجود دارند که اگر آنها را از دست بدهیم، همراه با آن بسیاری از داشته ها و نداشته های دیگرمان را نیز از دست خواهیم داد... مثل عشق، ایمان، بندگی و...

ایمان که برود بسیاری از چیزها را محو می کند. بخش بسیاری از وجود، را مثل دیواری خرد می کند و نابود می شویم. مفاهیمی مثل آرامش، توکل، قدرت، همراه با از بین رفتنِ ایمان، فرو می ریزند. یا مفاهیمی که حتی جامعه را نیز به تباهی و فساد می کشانند، مثل حیا.

امام صادق علیه‌السلام فرموده اند: «حیا و ایمان در یک رشته و هم دوش اند، چون یکی برود، دیگری نیز خواهد رفت.»