Gerdab.IR | گرداب

با جمهوری اسلامی بجنگید، پول خونتان پای ما!!

تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۹۰

دو برابر پول خون کسی را که در راه کمک به ما کشته شود می دهیم؛ 100 میلیون به هر نفر پول خون می دهیم!

به گزارش گرداب به نقل از جام نیوز، "بهرام آبتین" لیدر جنبش ایرانبانان در تاریخ 2سپتامبر (11شهریور) در ادامه توهین های خود به مردم ایران این بار با نادیده گرفتن شعور و آگاهی ملت ایران و با اشاره به اینکه هرکس همراه ما علیه جمهوری اسلامی حرکت کند، به او پول می دهیم گفت:

«هر کس به ما کمک کند و در این راه جانش را از دست بدهد به ایران قسم! دو برابرش را خواهد گرفت. هرکس جانش را از دست بدهد برای بازماندگانش غرامت در نظر گرفته می شود. به ازای هر نفر صد میلیون تومان پول خون می دهیم! آنها خانواده دارند، هر کس هم زخمی بشود تا آخر عمرش از صندوق ملی ایران بهره مند خواهد شد.»

این سلطنت طلب بی سواد خیال کرده مردم ایران هم مثل خود او و هم فکران عقب افتاده اش حاضرند به خاطر پول دست به هر کاری بزنند.
 
ظاهراً فراموش کرده که همین مردم در دهه پنجاه با از جان گذشتگی و تقدیم خون های پاک خود، بساط سلطنت و سلطنت طلبان را یک جا از میهن اسلامی بیرون انداختند بدون اینکه چشمی به مال و منال دنیوی داشته باشند.

در آخر هم به بهرام آبتین یادآوری می کنیم که دو برابر پول خون به نرخ روز 180 میلیون (2ضربدر90) است. پس یک وقت توهم نزند که دست و دلبازی به خرج داده است!