Gerdab.IR | گرداب

موج "تسخیر وال استریت" به آلمان رسید

تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۹۰

تظاهر کنندگان و معترضان به نظام سرمایه داری در "فرانکفورت" و "برلین" نیز تظاهرات اعتراض آمیز برگزار و نام جنبش خود را نیز با الهام از معترضان آمریکایی، "فرانکفورت را تسخیر کنید" نام گذاری کردند.

به گزارش گرداب به نقل از واحد مرکزی خبر،  هزاران نفر در آلمان در اعتراض به مدیریت بانک های اروپایی در دو شهر فرانکفوت و برلین تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند.

در این تظاهرات که در برابر دفتر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت برگزار شد، شهروندان آلمانی به شیوه مدیریت بانک ها و سلطه گری آنان اعتراض کردند.

یک تظاهر کننده آلمانی می گوید برای متوقف کردن بانک ها باید اقداماتی صورت گیرد و من از این اقدامات حمایت می کنم.

تظاهر کنندگان دست نوشته هایی نیز با مضامین "بحران ما سرمایه داری است" در دست داشتند.

روز جمعه، سران کشورهای اروپایی درباره طرحی صحبت کردند که نشان از افرایش بودجه صندوق کمک های مالی برای رفع بحران مالی یونان داشت ولی موضوعی که در آن اشاره نشده است، محل تامین این بودجه و نحوه عملکرد این صندوق بود.