Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ دست دوستی دشمن

تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۰

اگر جوان در خانه، دوستی و محبت ندیده باشد، اگر در خانه با مفاهیم و آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی آشنا نشده باشد، ممکن است با هر دشمنی دست دوستی دهد و...

گرداب- دل جوانان، مشتاق دوستی و انس و الفت است. اگر از کسی محبت، الفت و دوستی ببینید، به سوی او جذب می شوند.

در دنیای امروز، دست دوستی به شکل های مختلف از سراسر دنیا به سوی جوان دراز می شود؛ هم دوستی‌های خوب، هم دوستی‌های بد و مخرّب.اگر جوان در خانه، دوستی و محبت ندیده باشد، اگر در خانه با مفاهیم و آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی آشنا نشده باشد، ممکن است با هر دشمنی دست دوستی دهد و آنچه را که باید از پدر و مادر می آموخت، به شکلی نادرست از سوی دشمنان خود می آموزد.

امام صادق علیه السلام فرموده اند: «هرچه زودتر فرزندانتان را با حدیث آشنا کنید، پیش از آن که منحرفان فکری و عقیدتی از شما پیشی گیرند.» (اصول کافی/ ج 6. ص 46)