Gerdab.IR | گرداب

روباهی که خیلی پیر شده

تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۰

روزگاری با اشاره سفیران بریتانیای کبیر حکومت‌ها عوض می‌شد، کودتاها برپا و انقلاب‌ها منحرف می شد، افسانه ساخته بودند آفتاب در مستعمرات ما غروب نمی کند و این روزها در گوشه‌گوشه این کره خاکی پرچم‌های انگلیس آتش می‌گیرد.

گرداب- انگلیس روباه پیر صفتی است که مخاطب از آن فریب کاری و با تجربه بودن در سیاست بازی را دریافت می کند، اما دیگر این صفت پاسخگوی حماقت های سیاست بازان انگلیسی نیست و باید به دنبال واژه های جدیدتری بود. این روزها که مردم دنیا از خواب نگاه به رسانه های برده داری مدرن بیدار شده اند، شاهد آن هستیم که محوریت تصمیم گیری نظام سلطه آشکار شده و آنقدر آش شور است که اوباما هم حالش از نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی به هم می خورد.

اوج گیری جنبش 99 درصدی در کنار ارباب رسانه ها، بحران اقتصادی و برکناری دولت های اروپایی هم پیمان با هم، بیداری اسلامی، رشد سریع منفور شدن آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس و هم پیمانانشان که معروف به نظام سلطه اند، نشان از فرو افتادن نقاب از چهره لیبرال دموکراسی است.
 
مدل آرمانی روشنفکران خودباخته در زمام خود با شکست مواجه شده است و تمام نقشه های گروه سیصد به بن بست رسیده است؛ هر چند دشمن بدون راه حل دشمن خطرناکی است، اما این سرانجام تمام تکبرهای روزهای مستی قدرت است؛ این انتقام کودکان هیروشیما و ناکازاکی است؛ این دعای مادران نوزادن ویتنامی است؛ این نتیجه ضجه های پدران فرزند از دست داده فلسطین است؛ این اجابت دعای نیمه شب مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس است...
 
روزگاری با اشاره سفیران بریتانیای کبیر حکومت ها عوض می شد، کودتاها بر پا می شد، انقلاب ها منحرف می شد و افسانه ساخته بودند آفتاب در مستعمرات ما غروب نمی کند و این روزها در گوشه گوشه این کره خاکی پرچم های انگلیس آتش می گیرد و دود آن به چشم ملکه فرتوت کاخ ناتینگهام می رود.
 
خانم ملکه نگران از اوضاع خود به صحنه آمده، برای انحراف افکار عمومی عروسی به پا می کند و در اقدامی مسخره لباس زیرش را به حراج می گذارد، اما گویی این همه رسانه، ذره ای مخاطب ندارند. هر روز این شعله بیشتر می شود و در مستعمرات دیروز پرچم انگلیس آتش می گیرد. در جزیره امن مصر سفارت رژیم صهیونیستی تسخیر می شود و روباه پیر با صدای لرزان بیانیه صادر می کند.

این روباه خیلی پیر شده، اختیار از دست داده و هر روز بی آبروتر می شود. ذهن فریبکار او دچار آلزایمر شده و دست های لرزان او توان نگاه داشتن نقاب را از دست داده است. حنای دموکراسی غربی بی رنگ شده تاحدی که دانش آموزان لندنی هم به ادعای حقوق بشر نظام سرمایه داری نیشخند می زنند.
 
بنگاه پر هزینه بی بی سی هم هر چه خوش رقصی می کند، برای این عجوزه آرایش شده شوهری نمی یابد. دیگر کسی ساعتش را با گرینویچ تنظیم نمی کند و بدبخت کسانی که در مهد بیداری اسلامی به امید ویزای بی اعتبار شینگن پارچه سبز علامت بردگی را به سمت روباه مرده مخابره می کنند.
 
امین توکلی زاده/ منبع: جهان