Gerdab.IR | گرداب

قانون كاهش سطح روابط با انگلیس ابلاغ شد

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۰

بر اساس این قانون وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته، روابط با دولت انگلیس را به حداقل برساند.

به گزارش گرداب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون كاهش روابط با انگلیس كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
 
بر اساس این قانون وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته، روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح "كاردار" تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل برساند.
 
همچنین در صورت تغییر سیاست های خصمانه انگلیس، وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
 
وزارت امور خارجه همچنین موظف شد در مورد سایر كشورهایی كه رفتار مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی برای اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.