Gerdab.IR | گرداب

ذبح فكری و عقيدتی کودکان با برخی بازی‌های رایانه‌ای

تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۰

در عصر كنوني مهمترين منبع اطلاعاتي و تربيتي فرزندان ما بازي‌ها و فيلم‌ها شده‌اند و ساعات فراواني از آنها گرفته و با لطايف الحيل آنها را سرگرم كرده و در پشت پرده ذبح فكري و عقيدتي مي‌كنند.

به گزارش گرداب، "حسين بابامرادي"، پژوهشگر فرهنگ و رسانه در گفت‌وگویی اظهار داشت: «هر چند برخي از رسانه‌ها از بدو تولدشان براي اهداف نادرست ساخته شده‌اند اما عموم رسانه‌ها مي‌توانند ظرف پيام‌هاي متنوعي باشند كه ما بايد مظروفي را در آن قرار دهيم.»

وي در خصوص تاريخچه پيدايش منابر گفت: «رسانه‌ها در طول قرون و عصرهاي مختلف، صور متنوعي به خود گرفتند. در گذشته به‌دليل محدوديت‌هاي زماني و مكاني و طول مسافت‌ها و دور بودن اقوام، ملل و فرهنگ‌ها از يكديگر شعر، منبر و ... رسانه‌هاي انحصاري بودند.»

مرادي در ادامه گفت: «اما در قرن حاضر كشورهاي مستكبر براي تحت سلطه گرفتن كشورهاي ديگر بهترين راه را تصرف قلب‌ها و مغزهاي نوجوانان و جوانان مي‌دانند تا با تغيير باورها و انگيزه‌هاي آنان به راحتي خود را دوست معرفي كرده و با فاسد كردن آنها قدرت ايمان، باورها و انگيزه‌هايشان را از ميان برده و سپس با تهاجم گسترده بر كشورهاي مورد نظر خود -كه ايران اسلامي از جمله مهترين اهدافشان است- همان‌طور كه در اندلس اسپانيا مسلمين را از اين راه نابود كردند، باز هم دست به اين اقدام بزنند.»

وي با هشدار اين كه جوانان و نوجوانان ما در معرض تهاجم رسانه‌هاي غربي هستند، اظهار كرد: «به‌دليل از ميان رفتن بسياري از حصارهاي زماني و مكاني، فرهنگ‌ها و اطلاعات با سرعت بسياري منتقل مي‌شوند و لذا نوجوانان و جوانان در معرض تيغ تيز تهاجمات رسانه‌اي گوناگون قرار دارند كه اگر ما در ابتدا با فرهنگ ناب خودمان دل‌هاي دست نخورده‌ ايشان را از بذر ايمان پر نكنيم، قطعا در سيلاب تهاجم‌ رسانه‌ها از جمله بازي‌هاي رايانه‌اي، انيميشن‌ها، فيلم و سريال‌ها و... غرق خواهند شد.»

اين پژوهشگر فرهنگ و رسانه در ادامه افزود: «رسانه‌ها ظرف و به عبارتي فرم هستند و نيازمند محتوا و مظروف. غرب به‌دليل فاقد بودن سوژه‌ها و موضوعات حقيقي و به‌دليل آلوده بودن به فرهنگي شيطاني به ناچار مظروف خود را يا مسائل فانتزي و خيالي و غير واقعي قرار مي‌دهند يا عليه فرهنگ‌هاي ناب به خصوص اسلام و تشيع اقدام مي‌كنند تا فرهنگ شيطاني خود را به خورد نوجوانان و جوانان ما ‌دهد.»

وي تصريح كرد: «از آنجايي كه منبع معارف ما وحي و عقل بوده و مهم‌ترين و عميق‌ترين معارفمان نيز از طريق قرآن كريم به دستمان رسيده و مي‌رسد، لذا در وهله‌ اول بايد معارف صحيح را از منابع اصيل- به خصوص قرآن كريم -استخراج كنيم. همچنين لازم است تا انسان را در سايه‌ وحي شناسايي كنيم. پس بايد بر محتواي انسان‌شناسي قرآن تسلط داشته و پس از آن رسانه و اقتضائات روز را شناخته و از آنها به نحو احسن بهره ببريم.»

مرادي گفت: «اگر ما نتوانيم انسان-اعم از كودك، نوجوان و جوان- را در سايه‌ وحي به درستي بشناسيم، در تربيت آنها قطعا راه به بيراهه خواهيم برد. البته اگر رسانه و اقتضائات هنري و روش‌هاي القائات مستقيم و غير مستقيم را به‌درستي نشناسيم در استفاده‌ درست از اين‌ وسايل ارتباط جمعي هم ناكارآمد خواهيم بود.»

وي در ادامه بابيان اينكه سوژه‌ها و موضوعات فراواني در قرآن كريم براي توليد و ساخت انواع فيلم‌ها و بازي‌ها وجود دارد، افزود: «با شناخت خوب هنر و رسانه، مي‌توان اين موضوعات و معارف را در قالبي نيكو و بنا بر اقتضائات سني در اختيار مخاطبين قرار دهيم.»

اين پژوهشگر فرهنگ و رسانه اظهار كرد: «بزرگترين مشكل ما در اين عصر و در اين جامعه، عدم تسلط و شناخت صحيح متوليان امر تربيت از "انسان‌شناسي قرآني"، "عدم آگاهي از رسانه‌ها" و "عدم بهره‌گيري از روش‌هاي نوين" و همچنين جستجو نكردن مطالب از منابع اصيل است.»

مرداي افزود: «بسياري از مروجين و مبلغين و معلمين هيچ نوع آگاهي از رسانه‌هاي روز از جمله بازي‌هاي رايانه‌اي و انيميشن‌ها و ... ندارند درحالي كه در عصر كنوني مهمترين منبع اطلاعاتي و تربيتي فرزندان ما اين بازي‌ها و فيلم‌ها شده‌اند و ساعات فراواني از آنها گرفته و با لطايف الحيل آنها را سرگرم كرده و در پشت پرده ذبح فكري و عقيدتي مي‌كنند.»

وي عنصر اول و اصل اوليه در امر تربيت را براي مبلغان پذيرش آنها از سوی مخاطب دانست و عنوان كرد: «بايد مخاطب مبلغان را به عنوان مربي بپذيرد و گرنه هيچ پيامي را از آنها دريافت نكرده و تأثير نمي‌گيرد ضمن آنكه بسياري از نوجوان از مربيان ناآگاه در زمينه‌ رسانه فراري هستند و آنها را انسان‌هايي دور از تمدن مي‌بينند.»

مرادي گفت: «همچنين عدم آگاهي در اين زمينه، موجب مي‌شود كه راه‌كارهاي دشمن در تهاجم فرهنگي را نشناخته و از طرفي درد را هم پيدا نكنيم درحالي كه در چنين شرايطي به دنبال درمان خواهيم گشت كه امكان ندارد به نتايج مثبتي دست يابيم.»

منبع: ایسنا