Gerdab.IR | گرداب

بازتاب حضور خانواده های اسیران فرقه در پشت پادگان اشرف؛

شعار "مرگ بر رجوی" یک لحظه از اطراف پادگان اشرف قطع نمی‌شود

تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۰

صدها خانواده ایرانی که فرزندانشان سال هاست در بند سران منافقین گرفتارند، با شعارهای "مرگ بر رجوی"، "دیدن فرزندان حق مسلم ماست" و "فرزندان ما را آزاد کنید"، خواستار آزادی فرزندان فریب خورده خود هستند.

به گزارش گرداب، رسانه های عراقی با بازتاب دادن هر روزه اخبار حضور خانواده های اسیران فرقه منافقین در عراق و در پشت درهای پادگان اشرف، از شعار مرگ بر رجوی به عنوان شعاری نام بردند که یک لحظه قطع نمی شود.

خبرگزاری وارع عراق گزارش داد، صدها خانواده ایرانی که فرزندانشان سال هاست در بند سران منافقین گرفتارند، با شعار مرگ بر رجوی، دیدن فرزندان حق مسلم ماست، فرزندان ما را آزاد کنید، خواستار آزادی فرزندان فریب خورده خود هستند.

بر پایه این خبر، در آخرین روز سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۱ خبرگزاری و کانال ماهواره ای برای پوشش خبری انتقال ۴۰۰ تن از ساکنان این پادگان به مکانی در نزدیکی فرودگاه بغداد در پشت پادگان اشرف حاضر شدند اما پس از ساعت ها انتظار دست خالی برگشتند.

همچنین امروز روزنامه عربی زبان "الحیات" چاپ لندن وابسته به عربستان سعودی، با چاپ مطلبی، به تاریخچه ای از فرقه رجوی و جنایاتی که در حق مردم ایران، مردم عراق و حتی جنایاتی که در حق اعضای خودشان مرتکب شده اند اشاره کرد.
 
منبع: هابیلیان