Gerdab.IR | گرداب

مهاجرانی و جرس به التماس افتادند

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۸۹

سایت وابسته به مهاجرانی برای دعوت از حامیان فرقه سبز به راهپیمایی غیرقانونی در 22 خرداد، به التماس افتاد.

گرداب- سایت وابسته به عطاءالله مهاجرانی برای دعوت از حامیان فرقه سبز به راهپیمایی غیرقانونی در 22 خرداد، به التماس افتاد.
یک روزپس از انتشار اخباری از سایت‌های حامی فتنه سبز که در آن براساس یک نظرسنجی تنها پنج درصد از هواداران سران فتنه برای شرکت در راهپیمایی 22 خرداد اعلام آمادگی کرده بودند، سایت جرس برای تحریک و تشویق حامیان فتنه به پخش نماهنگ مونتاژ شده متوسل شد.
در این نماهنگ تصویری که در سراسر آن از مردم عاجزانه درخواست شده تا در راهپیمایی 22 خرداد شرکت نمایند از تصاویر مختلفی مربوط به اغتشاشات سال گذشته مونتاژ شده است.
 
منبع: جوان آنلاین