Gerdab.IR | گرداب

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران؛

رسانه محلی برای حل معضلات اجتماعی

تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۰

امروز بسیاری از رسانه‌ها محملی برای توسعه ظلم و سلطه در جهان هستند درحالی‌که فلسفه وجودی رسانه باید حرکت در جهت عدالت و ایجاد سلامت اجتماعی باشد.

به گزارش گرداب، هفتمین سمینار "فلسفه رسانه" ، در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار ‌شد و در آن سخنرانان مقالات خود را در موضوعات و محورهایی چون فلسفه فضای مجازی، رسانه‌های نوین و هویت، جعل هویت در فضای مجازی، فلسفه عکس، خبر در رسانه، مشاهیر در قرن ۲۱، نارسیسیم در ستارگان سینما ارائه کردند.

در ابتدای هفتمین سمینار فلسفه رسانه، حجت‌الاسلام والمسلمین "سعیدرضا عاملی"، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران سخنرانی کرد و در ادامه این جلسه نیز دانشجویان و پژوهشگران به ارائه مقالات خود در زمینه مذکور پرداختند.

نگاهی بیرونی به سیر تحول رسانه‌های ارتباط جمعی، نحوه مفهوم‌سازی، قوانین حاکم بر رسانه‌های ارتباط جمعی، زبان‌شناسی و روش‌شناسی رسانه‌ها و نحوه شکل‌گیری معنا در رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله مباحث مطرح در این نشست بود که کوشید با طرح موضوعات کم‌تر مورد توجه واقع شده در ایران، بعد جدیدی به مطالعات حوزه فلسفه رسانه در ایران بدهد.

حجت‌الاسلام عاملی در حاشیه این نشست گفت: «ما در این نشست دانشجویی به پرسش از فلسفه بودن یا نبودن رسانه می‌پردازیم و پژوهشگران در این جا ضمن این‌که در پی ارائه منطق کاری رسانه‌ها هستند از فلسفه پدید آمدن و وجود رسانه‌ها نیز سخن می‌گویند.»

وی با بیان این که رسانه‌ها جایگاهی برای حل مسائل و معضلات اجتماعی و نه توسعه آن‌ها هستند، افزود: «رسانه‌ نباید به فساد اجتماعی دامن زده و درنتیجه موجب پدیدآمدن اضطراب اجتماعی شود بلکه باید جایگاهی برای ارائه و اشاعه راهکارهای مقابله با این امور باشد.»

عاملی با اشاره به مسائل فرهنگی مطرح در زمینه رسانه‌ها گفت: «متأسفانه امروز بسیاری از رسانه‌ها محملی برای توسعه ظلم و سلطه در جهان هستند درحالی‌که فلسفه وجودی رسانه باید حرکت در جهت عدالت و ایجاد سلامت اجتماعی باشد. اکنون یکی از رویه‌های نهادینه شده در رسانه‌ها توسعه ناآگاهی و عمق بخشیدن به جهل مردمان است در حالی‌که رسانه می‌بایست ابزاری برای افزایش آگاهی، هم‌افزایی آگاهی‌های اجتماعی و ایجاد یک مرجعیت برای شادابی و نشاط باشد.»

منبع: ایکنا