Gerdab.IR | گرداب

کارشناس صدای آمریکا عنوان کرد؛

چیزی به نام جنبش سبز در زندگی مردم وجود ندارد

تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۰

دموکراسی جنبش سبز، موسوی و کروبی در زندگی مردم حضور ندارند. این ها در رسانه حضور دارند چون ما رسانه مصرف می کنیم تصور می کنیم، در زندگی، آن ها حضور دارند.

به گزارش گرداب، شبکه صدای آمریکا 16 فوریه (27 بهمن) در روی خط خود به عدم حضور مردم در خیابان ها در 25 بهمن اشاره کرد و به بررسی عدم استقبال از فراخوان رهبران فتنه پرداخت.

"حسین قاضیان" جامعه شناس و استاد دانشگاه به بررسی عدم استقبال از این فراخوان پرداخت و عنوان کرد: «همانطوری که می بینید نظرات فوق العاده متنوع است و حتی بعضا در تقابل با همدیگر هست و شاید خود این گواه مهمی باشد برای اینکه ما اتفاق نظری در رابطه با این پدیده ای که اتفاق افتاده نداریم. بخشی از این فقدان اتفاق نظر که ما روی اتفاقات به معنی دقیق کلمه ریز نمی شویم و آنها را به نحو نقادانه بررسی نمی کنیم بلکه آنها را بر مبنای عواطف و امیال و خواسته ها و نفرت و کینه و دوست داشتن و دوست نداشتن خودمان تحلیل و تفسیر می کنیم؛ بنابراین به شقوق آدم های مختلفی تقسیم می شویم و واقعیت را به شکل بسیار متفاوتی می بینیم. اما اگر بخواهیم عواطف و احساسات را کنار بگذاریم و خواسته های خود را از این که از رژیم بدمان می آید از موسوی و کروبی ناراحتیم این را کنار بگذاریم و ببینیم آن واقعیت چه بوده مجبوریم دانه دانه آن ها را بشکافیم.

برای خود مبنایی می چینیم و برای خود پیامد هایی را متصوریم، وقتی این پیامد ها با واقعیت نمی خواند، آشفته و سردرگم می شویم. چه اتفاقی دارد می افتد؟ بنابراین ممکن است تحلیل های نابجا از موضوع داشته باشیم. این یک جنبه از موضوع است و یک مسئله ای که ما کمتر به آن توجه می کنیم تاثیر فضای رسانه ای و فضای مجازی است بر شناخت های ما. این بسیار مخرب است و ممکن است تحریف بکند واقعیت هایی را که حتی به نحو شخصی با آن روبرو هستیم و تصوری به ما می دهد که با واقعیت عملی فاصله دارد.

من اگر تصور مشخص به شما بدهم اشاره می کنم به اینکه قرار شد وقتی آقای موسوی و کروبی به حصر خانگی بروند گفتند اگر اینطوری بشود ایران قیامت می شود ولی در جایی دیگر اشاره کردم مردم دو هفته بعد از آن در حجم میلیونی بار سفر بستند و به مسافرت رفتند. این همان آدم های بودند که ممکن بود تصور کنیم اگر این ها را می گرفتند قرار بود ایران را کربلا کنند و قیامت کنند، خوب نکردند. دلیلش این بود این عده که می گفتند اگر این ها گرفته شوند ایران قیامت می شود از طریق رسانه پخش می شدند و جلوه می کردند که زیادند درحالی که کم بودند وقتی آن اتفاق نیافتاد در حالی که مردم زندگی عادیشان را ادامه می دهند و این دو در زندگی آن ها جایی ندارند. دموکراسی جنبش سبز، موسوی و کروبی در زندگی مردم حضور ندارند. این ها در رسانه حضور دارند چون ما رسانه مصرف می کنیم تصور می کنیم در زندگی آن ها حضور دارند و تصور می کنیم این ها چرا به خیابان نمی آیند و اگر نمی آیند به این دلیل است که رهبران آن ها نمی گویند که رژیِم را براندازند نمی آیند و نمی خواهند.»
 
منبع: جام نیوز