برچسب: مشاوره خارجی
نقشه دولت الکترونیک ایران با کمک مشاوران خارجی به‌روز شد
دوم دولت الکترونیک ایران که با کمک مشاوران خارجی به...
با کمک مشاوران خارجی خبر داد و گفت نقشه دوم...
کد خبر: ۲۵۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹