Gerdab.IR | گرداب

"هیهات یا خلیفه"؛ شعار جوانان بحرینی

تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱

جوانان بحرینی با برگزاری تظاهرات ضد حکومت آل خلیفه، تاکید کردند که باید رژیم حاکم آل خلیفه را سرنگون کنند.

به گزارش گرداب، مردم در بحرین با برگزاری تظاهرات شبانه بر ادامه اعتراضات خود تا سرنگونی رژیم حاکم در این کشور تاکید کردند.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعار "هیهات یا خلیفه"، مخالفت خود را با رژیم سلطنتی آل خلیفه اعلام کردند و تاکید کردند که هیچ اصلاحاتی با حضور نظام سلطنتی قابل قبول نخواهد بود.

بحرین در روزهای اخیر با وجود تلاش مشترک نیروهای امنیتی آل خلیفه با کمک ارتش عربستان برای سرکوب مردم، همچنان شاهد اعتراضات  مردمی بوده است.

آل خلیفه در مقابل اعتراضات مردمی وعده اصلاحات و افزایش اختیارات پارلمان را داده ولی مردم بحرین تاکید دارند که این طرحی تاکتیکی برای فرونشاندن خشم و اعتراضات گسترده مردمی است.

منبع: فارس