Gerdab.IR | گرداب

اندیشکده هریتج: مقابله آمریکا با اسلام باید به اندازه انگلیس عمیق باشد

تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

به همان اندازه که دولت انگلیس در پی مطالعه برای تقابل عمیق‌تر با ایدئولوژی اسلامی است، آمریکا در خلاف این جهت در حال حرکت است.

به گزارش گرداب، اندیشکده هریتج در تحلیلی به راهبرد آمریکا و انگلیس برای مقابله با اسلام اشاره می‌کند و می نویسد: دولت اوباما سعی کرده است تا مانع از بحث در مورد اسلام و ارتباط آن با تروریسم شود. در این راه تغییرات گسترده ای در نحوه آموزش مبارزه با تروریسم ایجاد شده است.

برای مدتی انگلیس نیز از چنین سیاستی پیروی کرد، اما با دیدن کاستی‌های آن اخیرا تغییراتی را در آن ایجاد کرده و "راهبرد پیشگیری" را به‌شکل جدیدی در آورده است.

این راهبرد نه تنها به کنترل ایدئولوژی اسلامی می پردازد، بلکه به طور مستقیم به مقابله با آن نیز مبادرت می ورزد.

دلیل تغییر راهبرد لندن در این رابطه در چارچوب سند ژوئن سال 2011 دولت انگلیس ذکر شده به‌طوری که در بخشی از این سند آمده است: راهبرد پیشگیری که از دولت گذشته به ارث گرفتیم ناقص بوده و در مواجهه با ایدئولوژی اسلامی و تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم، شکست خورده است.

این اندیشکده سپس در خاتمه عنوان می کند: به همان اندازه که دولت انگلیس در پی مطالعه برای تقابل عمیق‌تر با ایدئولوژی اسلامی است، آمریکا در خلاف این جهت در حال حرکت است.

"هریتج" در خاتمه از برگزاری نشستی با محوریت مقابله با عقاید اسلامی و مواجهه با اسلام رادیکال و بررسی راهبردهای مختلف و تبادل افکار در این رابطه با مدیریت دکتر "پاتریک سوکدئو" که مقامات انگلیسی و آمریکایی در این باره مشارکت دارد، خبر داد.

منبع: فارس