Gerdab.IR | گرداب

نام تاریخی خلیج فارس را بازگردانید

نام تاریخی خلیج فارس را بازگردانید
تاریخ انتشار : ۰۳ خرداد ۱۳۹۱

خلیج فارس تنها نام جغرافیایی واقعی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان است و از آغاز پیدایش تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

به گزارش گرداب، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه ای به "لری پیگ" مدیر اجرایی شرکت گوگل، ناخرسندی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از اقدام اخیر گوگل در حذف نام تاریخی خلیج فارس را ابراز و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد.

"محمد خزاعی" سفیر و نماینده دائم کشورمان در نامه خود با ابراز تعجب از اینکه گوگل از نامی تاریخی که در سطح جهانی به عنوان خلیج فارس مورد شناسائی قرار گرفته، استفاده نمی کند، تصریح کرد: سیاست جدید گوگل نتیجه ای جز تضعیف اعتبار و رویکرد حرفه ای این شرکت ندارد و این امر ناخرسندی یک ملت بزرگ و کسانی که نگران سوءاستفاده های سیاسی از واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی هستند را در پی خواهد داشت.

محمد خزاعی تاکید کرد: خلیج فارس تنها نام جغرافیایی واقعی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان است و از آغاز پیدایش تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته است و همان‌گونه که آرشیو رسمی همه موسسات معتبر و مشهور نقشه برداری گواهی می دهند، از زمان نوشتن تاریخ جهان به وسیله مورخین یونانی این حوزه آبی به نام  Sinus Persicus و یا خلیج فارس نامیده شده است، نامی که بعدا به وسیله همه تاریخ دانان و جغرافی دانان معتبر تا قرن 21 و زمان حاضر مورد استفاده بوده است. بنابراین تنها نام متعارف و شناخته شده بین المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به سیاست سازمان ملل متحد در متعارف سازی و همسان سازی نام های جغرافیایی اضافه کرد: رویه سازمان ملل در تاکید بر نام خلیج فارس به عنوان تنها نام قابل اطلاق به این حوزه آبی قابل توجه بوده و باید مورد احترام باشد.

محمد خزاعی تاکید کرد: تصمیم در خصوص نامگذاری مربوط به عوارض جغرافیایی دارای اهمیت تاریخی بایستی بر اساس داده های تاریخی و حقیقی، اسناد معتبر و منابع قابل اتکا به جای هر گونه ملاحظات دیگر باشد.

وی افزود: از نهادها و موسسات حرفه ای انتظار می رود در کار خود بی طرف و غیر سیاسی بوده و در وارد شدن  به مسائل سیاسی که ناشی از انگیزه های سیاسی طرفهای مشخص و کمک کننده به اهداف تفرقه افکنانه آنها است، جانب احتیاط را از دست ندهند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود: اقدام اخیر شرکت گوگل به ایجاد یک رویه خطرناک برای دستکاری در نامهای تاریخی به خاطر اهداف سیاسی کمک می کند و تداوم اتخاذ این سیاست غلط، مطمئنا شرکت شما را مسئول تبعات حقوقی ناشی از آن خواهد ساخت.

محمد خزاعی در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده که شرکت گوگل مجددا به این موضوع کاملا حساس توجه کرده و هرگونه گام تصحیحی لازم برای تجدید نظر در سیاست نامگذاری خود در خصوص خلیج فارس بر اساس مستندات را یک بار برای همیشه بردارد.

منبع: مهر