Gerdab.IR | گرداب

رویترز نینجاهای ایران را تهدید کرد

تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۱

رويترز ما را به تمام جهان به عنوان آدم کش معرفي کرده است. حقيقت بايد روشن شود و همه بايد بدانند که ما تنها گروهي ورزشکار هستيم.

به گزارش گرداب به نقل از پرس تی وی، رويترز با تهديد و تطميع نينجاهاي ايراني در صدد است آن‌ها را وادار کند تا از شکايت خود عليه اين رسانه خبري صرف‌نظر کنند؛ اين درحالي است که دادگاه جلسه رسيدگي به شکايت نينجاها را مهر ماه سال جاري اعلام کرده است.

دختران نينجاي ايران با طرح شکايتي خواستار پيگيري قضايي گزارش بهمن ماه رويترز شده‌اند. اين خبرگزاري در گزارش خود نينجاها را آدم‌کش‌های دولت ایران خوانده بود. اين رسانه همچنين به دليل گزارش خود با شکايتي از سوي دولت ايران نيز روبرو است.

طبق گزارش‌ها، مقامات رويترز با مربي نينجاهاي ايراني تماس گرفته و به وي در مورد پيگيري پرونده حقوقي عليه اين خبرگزاري هشدار داده‌اند. پرس تي‌‍ وي مطلع شده است که مقامات اين رسانه در لندن و نيز کارکنان آن در تهران با اعمال فشار بر دختران نينجاي ايراني در صددند از برگزاري جلسه دادگاه با شاکيان خصوصي جلوگيري کنند.

با اين حال، نينجاهاي ايراني مي‌گويند، مصمم هستند که رويترز را به دادگاه بکشانند. آن‌ها مي‌گويند روش غيرحرفه‌اي و توام با دروغ‌پردازي رويترز در ارائه اين گزارش، چهره نامناسبي از ورزشکاران رزمي ايراني ترسيم کرده است.

"خاطره جليل‌زاده"، هنرجوي نين‌جوتسو گفت: «خبرنگار رويترز از من پرسيد که در صورت حمله اسرائيل يا آمريکا، من از کشورم دفاع مي‌کنم يا نه. فکر مي‌کنم کاملا واضح است که نه تنها هر ايراني اين کار را انجام مي‌دهد، بلکه تمام مردم در هر کجاي جهان از کشور خود دفاع مي‌کنند.»

جليل‌زاده مي‌گويد: «رويترز جواب وطن‌دوستانه وي و هم رزمانش را تحريف و آن‌ها را آدم‌کشان دولت ايران خطاب کرده است.»

وي افزود: «ما دست به اقدام قانوني مي‌زنيم چرا که بانوان هنرجوي رشته نين‌جيتسو از اين هنر رزمي به عنوان يک ورزش لذت مي‌برند. رويترز آشکارا در مورد ما دروغ گفت.»

"اکبر فرجي" که هنر رزمي نين جوتسو را ۲۲ سال پيش در ايران بنيان نهاد نيز اتهامات اين رسانه غربي را محکوم کرد و گفت: «اين هنرجويان شکايت خود را تا پايان کار پيگيري خواهند کرد.»

وي گفت: «رويترز ما را به تمام جهان به عنوان آدم کش معرفي کرده است. حقيقت بايد روشن شود و همه بايد بدانند که ما تنها گروهي ورزشکار هستيم.»

پرس تی‌وی با مدیر دفتر رویترز در تهران تماس گرفت که وی حاضر به اظهار نظر درباره این خبر نشد.