Gerdab.IR | گرداب

هکرهای چینی و هکینگ تیم

تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۹۴

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هکرهای چینی از آسیب‌پذیری‌های مورداستفاده‌ی هکینگ تیم استفاده می‌کردند.

به گزارش گرداب به نقل از سایبربان، طبق گزارش برخی رسانه‌های غرب، هکرهای چینی از آسیب‌پذیری‌های مورد استفاده‌ی هکینگ تیم استفاده می‌کردند. هکرهای چینی با استفاده از این آسیب‌پذیری‌ها، به بخش‌های هوایی، دفاعی، انرژی، مخابرات و درمانی حمله می‌کردند. شرکت امنیتی فایرآی نیز در گزارشی اظهار کرد که دو گروه از هکرهای چینی نیز از آسیب‌پذیری فلش پلیر-که ابزار هکینگ تیم بوده است- استفاده می‌کردند.

مدیر ارشد شرکت فناوری فایرآی گفت:" آسیب‌پذیری‌های zero-day برای گروه‌های هکری بسیار ارزشمند است. وقتی ما می‌فهمیم که هکرها از آسیب‌پذیری‌های ناشناخته استفاده می‌کنند، به‌سرعت سعی می‌کنیم که این آسیب‌پذیری‌ها را تشخیص دهیم." همچنین وی افزود:" گروه‌های هکری قبل از اینکه وصله‌ی فلش پلیر ارائه شود از نقص امنیتی آن استفاده کرده و حمله می‌کنند."

شرکت فایرآی ادعا می‌کند که آسیب‌پذیری‌های گوناگون zero-day را در اختیار دارد و این آسیب‌پذیری‌ها تا به حال کشف نشده‌اند و انتشار آن‌ها به این معنی است که هکرها می‌توانند از این آسیب‌پذیری‌ها برای اهداف خود استفاده کنند.