Gerdab.IR | گرداب

بررسی فناوری اطلاعات در دوران پساتوافق

تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۹۴

همایش «صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوران پساتوافق» با هدف بررسی فرصت ها و تهدیدهای پس از رفع تحریم برگزار می شود.

به گزارش گرداب از مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای با هدف شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای صنعت ICT در دوران پس از رفع تحریم، این همایش را برگزار می کند.
 
ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان برای شناسایی وضعیت کسب و کار فاوا در زمان رفع تحریمها نیازمند نظرات و پیشنهادات کارشناسی فعالان و صاحب نظران صنفی است، افزود: در شرایطی که نظرات مشخص و هدفمندی درخصوص وضعیت کسب وکار ICT در دوران پس از رفع تحریم وجود ندارد، سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران براساس رسالتش بهبود و توسعه کسب و کار صنف را مدنظر قرار داده است.
 
وی ادامه داد: در این راستا قصد داریم در فضایی به دور از هیجان و شعارزدگی و براساس خرد جمعی، ضمن شناسایی دقیق محدودیت های موجود بر سر راه کسب و کار ICT ایرانی، راهکارهای بلندمدت این بخش را برای دوران پس از رفع تحریم جمع آوری کرده و مجموعه این نظرات را در قالب سندی جامع به نهادهای تصمیمگیر و حاکمیتی ارائه کند.
 
سعادت گفت: از تمام اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام زیرشاخه های این صنعت دعوت می کنیم که با حضور و مشارکت در این همایش و ارائه راهکارهای خود، درساخت آینده و تصمیم گیری های کلان حوزه ICT ، این سازمان را یاری دهند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: کمیته علمی این همایش، مسائل صنعت و کسب و کار فاوا را به تفکیک در تمام حوزه ها با دیدگاه حمایت از فعالان داخلی و یافتن راه حل هایی برای توسعه ارتباط با سرمایه گذاران خارجی در صنعت ICT بررسی خواهد کرد.
 
سعادت گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی ضمن ارائه جمع بندی نظرات صنف به دستگاههای حاکمیتی، این مطالبات را برای توسعه صنعت ICT و حفاظت از منافع شرکت ها و فعالان خصوصی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
 
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه فضای این صنعت در دوران پس از رفع تحریم، همچون سایر صنایع افزود: مدیریت شرایط پسارفع تحریم، یک امر ضروری است و قطعا این موضوع مشارکت دولت و بخش‎خصوصی درکنار یکدیگر را می‎طلبد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص شرایط صنعت ICT در دوران رفع تحریم ها گفت: قطعا برداشته شدن محدودیت های انتقال مالی بین صنعتگران و تاجران ICT ایرانی و بین المللی، در سایه رفع تحریم ها، یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در توسعه صنعت فناوری اطلاعات و معرفی توانمندی ایران در این زمینه، تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت.
 
سعادت با اشاره به ضرورت تدوین مدل های مختلف برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنعت فاوا گفت: باید دستگاه های حاکمیتی، اجرایی و نظارتی با اجرای صحیح قوانین برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و تدوین مدل های مختلف مشارکتی در صنعت ICT، از دستاوردها و کسب و کار تولیدکنندگان و واردکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی، حفاظت و حمایت کنند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص اتخاذ راهکارهایی برای توسعه کسب و کارهای ICT ایرانی در شرایط رفع تحریم ها گفت: باید ضمن استقبال از ورود سرمایه گذاران خارجی برمبنای چارچوب ها و ضوابط قانونی، امتیازهای ویژه ای برای تولیدکنندگان و فعالان داخلی این صنعت درنظر گرفته شود تا شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به منظوربرخورداری از این امتیازها برای مشارکت با شرکتهای داخلی و توسعه صنعت بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات ترغیب شوند.