Gerdab.IR | گرداب

توسط یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛

نرم افزار ایرانی ریزگردها را پایش می کند

تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۳۹۴

محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف درحال راه اندازی سامانه پایش و کنترل ریزگردها هستند که براساس پردازش داده های ماهواره ای قادر به تعیین کانون اصلی گرد و غبار است.

به گزارش گرداب از مهر سیمه سیما، مدیرعامل شرکت سپهر دور کار گفت: این شرکت دانش بنیان اقدام به طراحی سامانه پایش و هشدار برای ریزگردها در قالب یک نرم افزار کرده است که اکنون در مرحله تست های آزمایشگاهی قرار دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: این سامانه با استفاده از داده های ماهواره ای اقدام به پردازش و پایش ریزگردها می کند و قادر به شناسایی کانون اصلی گرد و غبار خواهد بود.
 
این پژوهشگر بیان کرد: این سامانه می تواند پهنه گرد و غبار را تعیین کند و اطلاعات مورد نیاز را به نهادهای مربوط در حوزه سیاستگذاری قرار دهد.
 
سیما با اشاره به دیگر مزیت های سامانه پایش و هشدار برای ریزگردها گفت: این سامانه قادر است اقدامات صورت گرفته برای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها را بررسی کرده و میزان تاثیر این اقدامات در کنترل ریزگردها را تعیین کند.
 
وی تاکید کرد: برنامه داریم در مراحل بعدی امکان پیش بینی ریزگردها و گرد و غبار را نیز به این سامانه اضافه کنیم تا از سوی دستگاه ها و نهادهای اجرایی مدیریت بحران به خوبی صورت گیرد.