Gerdab.IR | گرداب

خسارت مشترکین ADSL پرداخت شد

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: از دوره اول آذرماه به بعد به مشترکین اینترنت پرسرعت خسارت پرداخت شده است.

به گزارش گرداب، شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: درحال حاضر مشترکین اینترنت پرسرعت دارای سطح خدمات برنز هستند که خسارت بر مبنای آن پرداخت می شود.

با توجه به مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضریب دسترسی مشترکین در سطح برنز 98 درصد است.

(SLA) یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است که براساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می شود. در این قرارداد باید کیفیت، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعیین شود.

چنانچه کاهش کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) از پارامترهای تعهد شده در قرارداد بیشتر باشد شامل پرداخت خسارت شده و در زمان بروز مشکل مشترکین باید با تماس با شماره 2020 نسبت به ثبت مشکل اقدام کنند.