Gerdab.IR | گرداب

دبیرشورای‌عالی‌فضای‌مجازی‌خبرداد:

۳۰ طرح در انتظار تصویب شورای‌ فضای مجازی/ فضای مجازی به دقت رصد می‌شود

تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۳۹۵

دبیر شورای عالی فضای مجازی مهمترین اهداف و برنامه های این شورا را برای سال ۹۵ تشریح کرد و گفت: موضوع رصد فضای مجازی به صورت دقیق تر در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش گرداب، سید ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به برنامه های مدنظر برای پررنگ تر شدن فعالیتهای شورای عالی فضای مجازی گفت: در سال ۹۵ سعی خواهیم کرد حوزه‌های دیگر این شورا به عنوان نقطه کانونی فضای مجازی کشور مورد توجه قرار گیرد که این ماموریت هم بیشتر توسط مرکز ملی فضای مجازی هدایت خواهد شد.

رصد دقیق و به روز فضای مجازی در دستور کار

وی مهمترین  اقدام را در حوزه های رصد و هماهنگی فضای مجازی عنوان کرد و ادامه داد: در بعضی از حوزه ها نیاز به هماهنگی بین واحدهای مختلف دولت و حکومت است که باید این هماهنگی انجام شود.

فیروزآبادی گفت: همچنین در حوزه رصد فضای مجازی، باید بتوانیم اطلاعات دقیق تر و به‌روزتری را براساس شاخص هایی که تعیین می کنیم با فوریت در مرکز ملی فضای مجازی داشته باشیم و در اختیار اعضای شورا قرار دهیم.

وی افزود: بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دو حوزه پررنگ تر فعالیت کنیم و همچنین مصوباتی که فکر می کنیم فوریت دارد در رابطه با الزامات شبکه ملی اطلاعات، پیوست فرهنگی و نظام رگولاتوری (نظام جامع مقرراتی) خواهیم داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تولید محتوا در حوزه فرهنگ فضای مجازی و نیز رویکرد توسعه اقتصادی در فضای مجازی که در برنامه های این مرکز دیده می شود ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی از تاکید بر اهمیت تولید محتوا در حوزه فرهنگی فضای مجازی دست بر نداشته است و همچنان این موضوع در راس نکات مورد توجه خود دارد.

وی گفت: اما ما معتقد هستیم اگر مدل توسعه اقتصادی برای فضای مجازی داشته باشیم در حقیقت به تولید محتوا در حوزه فرهنگ فضای مجازی کمک کردیم.

قیمت ترافیک اینترنت داخل و خارج باید متفاوت باشد

وی افزود: به طور مثال ما در رابطه با قیمت گذاری تعرفه نظرمان این است که باید نظام تعرفه گذاری برای ترافیک اینترنت داخل و خارج از کشور در فضای مجازی متفاوت باشد و زمانی که  هر دو یک قیمت داشته باشند، چه دلیلی دارد کاربر داخلی از خدمات و محتوای داخل کشور استفاده کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در واقع سیستم هایی که در خارج از کشور فعالیت می کنند در حوزه ارائه محتوا، پایداری و کیفیت، معمولا ارایه خدمات بهتری از شبکه های داخل کشور دارند و طبیعی است که اگر بنا باشد هزینه ترافیک یک قیمت داشته باشد از سرویس خارجی استفاده می شود.

وی ادامه داد: یعنی برای ایمیل اگر هزینه استفاده از ایمیل خارج و داخل کشور مساوی باشد دلیلی وجود ندارد که کاربر از خدمات ایمیل داخلی استفاده کند و همین طور در حوزه فیلم و محتواهای چند رسانه ای؛ بنابراین ما باید ابتدا اقتصاد فضای مجازی را در حوزه های خدمات، اطلاع رسانی و تولید محتوا ساماندهی کنیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: به دنبال آن با بزرگ شدن اندازه اقتصادی فضای مجازی، شاهد آن خواهیم بود که متناسب با آن تولید محتوا خواهیم داشت. منتهی در حوزه فرهنگ یکسری باید و نبایدها وجود دارد که اینها باید توسط ارگان های فرهنگی کشور هدایت شود.

اولویت بندی طرح های قابل ارائه به شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اولویت طرح های مدنظر برای تصویب در شورا در سال ۹۵ با اشاره به ۳۰ طرح در دستور کار، گفت: به تدریج ۳۰ طرحی که در مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین است، باتوجه به آماده شدن طرح ها و اگر بحث اضطراری وجود نداشته باشد، در نوبت موضوعات مورد بررسی در شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با مسائلی هم که مسائل روز است، آنها را خارج از نوبت در شورای عالی فضای مجازی بررسی می کنیم که نمونه آن نیز طرح انتخابات در فضای مجازی بود که در آخرین جلسه این شورا مطرح شد.

فیروزآبادی تاکید کرد: بنابراین فعالیت های صحن شورای عالی فضای مجازی مربوط می شود به طرح هایی که برای طرح در شورا آماده هستند و موارد اضطراری، که بنا به مسائل روز باید مطرح و در شورای عالی فضای مجازی مصوب شوند.