فیلم / سرطان سلفی !

فیلم / سرطان سلفی !
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

با همه گیر شدن موبایل های هوشمند و همچنین شبکه های اجتماعی پدیده سلفی گرفتن ظهور کرد. آسیب های این پدیده در اتفاق ساختمان پلاسکو بار دیگر ضعف عدم فرهنگ سازی استفاده از فناوری های نوین را به رخ همگان کشیده است.

دانلود