ارزش بازار فناوری اطلاعات به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال می رسد

ارزش بازار فناوری اطلاعات به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال می رسد
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۳۹۵

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، ارزش بازار فناوری اطلاعات کشور به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال می رسد.

به گزارش گرداب، برات قنبری با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برمبنای لایحه برنامه ششم توسعه، تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۰ باید به بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال برسد که سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از این هدف، ۶.۶ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مطابق با این برنامه باید تا سال ۱۴۰۰ ارزش بازار فناوری اطلاعات به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال برسد، ادامه داد: برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیاردی تومان در این حوزه هستیم.

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات، پیش بینی ارزش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای سال آینده ۸۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برای تحقق این برنامه ها نیازمند رشد ارزش افزوده در بازار فناوری اطلاعات هستیم که این مهم با همکاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد ارزش در بازار فناوری اطلاعات به دو بخش اصلی و اقماری نگاه ویژه ای داریم، ادامه داد: در بخش اصلی بازار فناوری اطلاعات، باید سهم ارزش افزوده ۵۳۴ هزار میلیارد ریال محقق شود و مابقی این ارزش تا رسیدن به رقم ۹۲۸ هزار میلیارد ریال تا سال ۹۹ ، توسط بخش اقماری ICT ، که سایر بخش های اقتصادی را شامل می شود، تحقق پیدا خواهد کرد.

قنبری گفت: در راستای رسیدن به این میزان ارزش افزوده در بازار فناوری اطلاعات قرار است طی ۵ سال آینده، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذاری مربوط به بخش اصلی خواهد شد و در حوزه بخش اقماری ICT نیز، سایر بخش های اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد تا سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیاردی در راستای اهداف برنامه ششم و تا سال ۱۴۰۰ محقق شود.