84 درصد والدین دنیا نگران امنیت آنلاین کودکان هستند

84 درصد والدین دنیا نگران امنیت آنلاین کودکان هستند
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی های موسسه امنیتی کاسپراسکای نشان می دهد 84 درصد از والدین در سراسر جهان نگران امنیت کودکان خود در زمان استفاده از اینترنت هستند.

به گزارش گرداب، تحقیقاتی که کاسپراسکای در کشورهای مختلف جهان در مورد میزان رضایت والدین از امنیت آنلاین کودکان انجام داده نشان می دهد 84 درصد از والدین بر این باورند که میزان امنیت کودکان در فضای آنلاین در حد کافی نیست.

بر اساس همین پژوهش، والدین به طور متوسط تنها 46 دقیقه راطی کل دوران کودکی فرزندانشان صرف صحبت با آنها در مورد خطرات فضای آنلاین می کنند و بیش از نیمی از والدین مورد پژوهش یعنی حدود 58 درصد از آنها کمتر از سی دقیقه را به بحث در این زمینه اختصاص می دهند. این رقم نصف یک زمان کلاسی استاندارد در مدارس است.

بر اساس پژوهش کاسپراسکای از هر ده کودک 7 تا 12 ساله، نه کودک دارای وسیله ای برای اتصال به اینترنت مانند گوشی یا تبلت است. از هر سه نفر از والدینی که با آنها مصاحبه شده دو نفر موافق بوده اند که فرزندانشان بیش از حد در فضای آنلاین وقت صرف می کنند. این امر باعث می شود این کودکان چندان از کودکی خود لذت نبرند و برای بازی های کودکانه وقت صرف نکنند و از سوی دیگر به طور مرتب در معرض خطرات مختلف موجود در فضای مجازی باشند.

مهم ترین خطرات اینترنت برای کودکان از دید والدین عبارت است از مشاهده محتوای هرزه نگارانه یا خشن (27 درصد)، اعتیاد به اینترنت (26 درصد)، دریافت پیام از افراد ناشناس یا پیام هایی که آنها را به انجام اقدامات خشونت آمیز با نامناسب ترغیب کند (14 درصد).