Gerdab.IR | گرداب

ناتوانی کسب و کار‌های کوچک در دفع حملات سایبری

ناتوانی کسب و کار‌های کوچک در دفع حملات سایبری
تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۴۰۰

بر اساس تحقیقات جدید از Arctic Wolf، میلیون ها کسب و کار کوچک در انگلستان، اطمینان کافی برای مقاومت در برابر حملات سایبری را به دلیل نداشتن منابع کافی ندارند.

به گزارش گرداب، در این مطالعه، از ۵۰۰ مدیری که کم‌تر از ۲۵۰ کارمند زیر دست آن‌ها کار می کنند، نظرسنجی ای انجام شد تا بدانند با چه چالش های سایبری ای روبرو هستند و مشخص شد که سه چهارم (۷۳%) معتقدند که در سازمان آن‌ها، افراد ماهر و منابع کافی برای دفاع در برابر حملات سایبری وجود ندارد. این رقم می تواند شامل ۴.۵ میلیون از کسب و کار‌های کوچک و متوسط در انگلیس باشد. بیش از نیمی (۵۵%) از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مسائل مربوط به امنیت سایبری دائماً به دلیل اهداف تجاری دیگر، در اولویت قرار نمی گیرد.

این امر، بر روی کار تیم های عملیاتی امنیتی (SecOps) تاثیر می گذارد؛ دو پنجم (۳۹%) از پاسخ دهندگان گفتند که تیم آن‌ها به دلیل زیاد بودن هشدار‌های امنیتی، تحت فشار است و حدود ۳۴% وقت کافی برای رسیدگی به همه ی هشدار‌ها را ندارند. در مطالعه ی اخیر Trend Micro نیز مشخص شد که بیش از نیمی از تیم های عملیاتی سایبری (SecOps) در سازمان های جهانی، هشدار‌های امنیتی زیادی دریافت می کنند که ۵۵% از آن‌ها نمی توانند اولویت بندی کرده و به همه ی هشدار‌ها رسیدگی کنند.

در نتیجه، ۷۰% گفتند که از لحاظ روحی و روانی، تحت فشار هستند که این موضوع می تواند در نحوه ی عملکرد آن‌ها در چنین شرایط حساسی که بیش از پیش به نیروی امنیت سایبری لازم است، تاثیر بگذارد. Christina Richmond، معاون برنامه ریزی سرویس های امنیتی در IDC، می گوید که کسب و کار‌های کوچک و متوسط باید از ارائه دهندگان خدمات امنیتی فضای ابری کمک بگیرند.

او می گوید: «حملات سایبری مانند باج افزارها، به تدریج پیشرفت می کنند و سازمان های بیش‌تری قربانی آن حملات می شوند که نه تنها تاثیرات مالی و مشکلات کوتاه مدت، بلکه تاثیرات طولانی مدتی نیز روی مشتریان و شریکان آن‌ها، از جمله از دست دادن اعتبار، می گذارد. شناسایی و کاهش خطرات امنیت سایبری به یک اصل مهم در همه ی سازمان ها تبدیل شده، اما یافتن و استفاده از استعداد و ابزار لازم، چالشی مهم حتی برای بزرگ‌ترین سازمان ها با منابع کافی است.»