Gerdab.IR | گرداب

فیلم | انحصارطلبی غول‌های فناوری؛ قسمت اول: موتور‌های جستجو

تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۴۰۰

غول‌های فناوری به دنبال انحصارطلبی و عدم اجازه رشد به شرکت‌های کوچک‌تر هستند.

گزارشی در این باره در ادامه بخوانید: