Gerdab.IR | گرداب

مستند| از متاورس چه می‌دانید؟

تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۴۰۰

واژه متاورس از ترکیب پیشوند Meta (به معنی فراتر) و واژۀ Universe (به معنی جهان) ساخته شده است و منظور جهانی مجازی است که مستقل از افراد و دارای تداوم است.

 
پرونده ای در این باره بخوانید: