Gerdab.IR | گرداب

مقابله اروپا با سوءاستفاده اخلاقی از کودکان از طریق شرکت‌های فناوری

مقابله اروپا با سوءاستفاده اخلاقی از کودکان از طریق شرکت‌های فناوری
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۰

نگرانی اتحادیه اروپا از امکان کاربرد شبکه‌های اجتماعی و دیگر ابزار ابداعی شرکت‌های فناوری برای سوءاستفاده از کودکان افزایش یافته و این اتحادیه به دنبال وضع قوانینی در این زمینه است.

به گزارش گرداب، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا دیروز گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد در ماه های آینده قوانینی وضع کند تا از شرکت های فناوری بخواهد برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان، اقدامات بیشتری انجام دهند و ترتیبات داوطلبانه فعلی را تقویت کنند.

یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا به روزنامه ولت آم زونتاگ آلمان گفت که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی 22 میلیون تخلف مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان را در سال 2020 گزارش کرده اند که این رقم در سال 2019 برابر با 17 میلیون بوده است. وی تصریح کرد که این ارقام تنها بخشی از واقعیت را شکل می دهند.

وی در این مصاحبه افزوده است: من قانونی را در ماه های آینده پیشنهاد خواهم کرد که شرکت های فناوری را ملزم به شناسایی، گزارش و حذف موارد سوء استفاده جنسی از کودکان می کند. از نظر وی اینکه شرکت های فناوری به طور داوطلبانه گزارش هایی را در مورد این سوءاستفاده ها تهیه و ارائه کنند، دیگر کافی نیست.

این مسئول اتحادیه اروپا گفت که هماهنگی برای مبارزه با سوء استفاده از خردسالان باید بهتر انجام شود و ضروری است یک مرکز تخصصی اروپایی برای پیشگیری بهتر، اجرای قانون و حمایت از قربانیان سوءاستفاده های جنسی تاسیس شود.