Gerdab.IR | گرداب

مستند / بازی‌وارسازی (قسمت دوم)

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۴۰۰

«انقلاب بازی‌وارسازی» یکی از راه‌های مدرنی که اخیراً شرکت‌های بزرگ غربی برای مواجهه با چالش بالا ابداع کرده‌اند، طراحی یک بازی با استفاده از ارزش‌های برند و با محوریت و مبنای هویت آن بوده است.

بازی‌کردن کارکنان کمترین سودش ایجاد فضای صمیمی محیط کار و مهم‌تر از آن تمرین موقعیت‌های شبیه‌سازی شده در چالش‌های پیش رو و حتی بعد از آن ارزیابی روحیه کارکنان با مطالعه آماری رفتار بازیکنان خواهد بود.