Gerdab.IR | گرداب

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی:

ظرفیت ابررایانه سیمرغ دو برابر می‌شود

ظرفیت ابررایانه سیمرغ دو برابر می‌شود
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی با بیان اینکه ظرفیت پروژه ابررایانه ملی سیمرغ درحال دو برابر شدن است، گفت: این ابررایانه به بخش استراتژیک کشور، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی سرویس می دهد.

به گزارش گرداب، دکتر محمد شهرام معین اظهار داشت: پروژه ابررایانه ملی سیمرغ این پروژه با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نتیجه رسیده و ظرفیت آن در حال دو برابر شدن است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: پروژه ابررایانه سیمرغ ۳ هدف را دنبال می‌کند؛ اینکه به بخش استراتژیک کشور، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی سرویس دهد.

وی گفت: برای این سرویس دهی باید نیازهای بخش‌های مختلف کشور شناسایی و تفکیک شود.

دکتر معین تاکید کرد: حجم کلان داده‌ها و نیازهای زیرساختی پردازشی هوش مصنوعی در کشور به حدی است که ابررایانه سیمرغ به تنهایی پاسخگو نبوده و بخش‌های مختلف دیگر هم باید در این راستا تجهیز شوند.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما در مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT در حال تجهیز زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره سازی مناسب برای برآورده شدن این نیازها هستیم.

ظرفیت ابررایانه سیمرغ ۵۰۰ ترافلاپس عنوان شده است که قرار است به یک پتافلاپس افزایش یابد. پیش از این نیز گفته شده بود که برنامه ریزی بلندمدت برای رسیدن ظرفیت این ابررایانه به ۶ پتافلاپس است.